Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.

E-mail: 
milos.marek@truni.sk

Vzdelanie a kvalifikačný postup
1998 - Katedra histórie FH TU v Trnave, odbor história
2003 - PhD. - Katedra histórie FH TU v Trnave
2008 - Bc. - Katedra klasických jazykov FF TU v Trnave
2011 - doc. - Filozofická fakulta TU v Trnave
Študijné pobyty
Magyar Nemzeti Levéltár (Maďarský národný archív), Budapešť (každoročne)
Archivio Segreto Vaticano (Vatikánsky tajný archív), Rím (každoročne 2006-2016)
Odborné zameranie
slovenský a európsky stredovek, výskum národnostnej problematiky, vydávanie prameňov k slovenským stredovekým dejinám, stredoveká latinčina
Pedagogická činnosť
Všeobecné stredoveké dejiny; Stredoveká latinčina; Paleografický seminár; Národnosti Uhorska v stredoveku
Výber najdôležitejších publikácií
Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin 2006
Tatársky vpád. Budmerice - Trnava 2008 (spolueditor a spoluprekladateľ s  Richardom Marsinom)
Moravany nad Váhom. Od najstarších čias po dnešok. Moravany nad Váhom 2009 (zostavovateľ a spoluautor)
Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus III. Registra Vaticana ex actis Clementis papae VI. Res gestas Slovacas illustrantia. Volumen 2 (1342-1352). Trnavae-Romae 2010
Archivum familiae Motešický. Stredoveké listiny z archívu rodiny Motešickovcov. Fontes rerum Slovacarum II. Kraków - Trnava 2011
Archivum familiae Majténi. Stredoveké dejiny rodiny Majténiovcov a listiny z jej archívu. Fontes rerum Slovacarum III. Kraków - Trnava 2013
Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus III. Registra Vaticana ex actis Innocentii papae VI. Res gestas Slovaciae illustrantia. Volumen 3 (1352-1362). Trnavae-Romae 2014
Archivum familiae Očkaj. Stredoveké dejiny rodiny Očkajovcov a listiny z jej archívu. Fontes rerum Slovacarum IV. Kraków - Trnava 2015