Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.

E-mail: 
milos.marek@truni.sk

Vzdelanie a kvalifikačný postup
1998 - Katedra histórie FH TU v Trnave, odbor história
2003 - PhD. - Katedra histórie FH TU v Trnave
2008 - Bc. - Katedra klasických jazykov FF TU v Trnave
2011 - doc. - Filozofická fakulta TU v Trnave

Študijné pobyty
Magyar Nemzeti Levéltár (Maďarský národný archív), Budapešť (každoročne)
Archivio Segreto Vaticano (Vatikánsky tajný archív), Rím (každoročne 2006-2016)

Odborné zameranie
slovenský a európsky stredovek, výskum národnostnej problematiky, vydávanie prameňov k slovenským stredovekým dejinám, stredoveká latinčina

Grantová činnosť 2018-2020

VEGA 1/0058/18 Hostia na Slovensku v stredoveku. Migrácia a jej determinanty v kontexte európskeho vývoja.
2017-2021
APVV-16-0619 Rímska kúria a Uhorské kráľovstvo v komunikačnej interakcii v stredoveku (s osobitným zreteľom na územie dnešného Slovenska) 

Pedagogická činnosť
Všeobecné stredoveké dejiny; Stredoveká latinčina; Paleografický seminár; Národnosti Uhorska v stredoveku

Výber najdôležitejších publikácií

Miloš Marek, Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku. Glossarium mediae et infimae Latinitatis Slovaciae. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Towarzystwo Słowaków w Polsce. 2020 (druhé aktualizované vydanie). ISBN  978-83-8111-176-8 . Link na zakúpenie:  http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/slovnik-stredovekej-novovekej-latin...
 
Miloš Marek, Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku. Glossarium mediae et infimae Latinitatis Slovaciae. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Towarzystwo Słowaków w Polsce. 2017. ISBN 978-83-7490-987-7. Link na zakúpenie: http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/slovnik-stredovekej-novovekej-latin...

Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin 2006
Tatársky vpád. Budmerice - Trnava 2008 (spolueditor a spoluprekladateľ s  Richardom Marsinom)
Moravany nad Váhom. Od najstarších čias po dnešok. Moravany nad Váhom 2009 (zostavovateľ a spoluautor)
Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus III. Registra Vaticana ex actis Clementis papae VI. Res gestas Slovacas illustrantia. Volumen 2 (1342-1352). Trnavae-Romae 2010
Archivum familiae Motešický. Stredoveké listiny z archívu rodiny Motešickovcov. Fontes rerum Slovacarum II. Kraków - Trnava 2011
Archivum familiae Majténi. Stredoveké dejiny rodiny Majténiovcov a listiny z jej archívu. Fontes rerum Slovacarum III. Kraków - Trnava 2013
Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus III. Registra Vaticana ex actis Innocentii papae VI. Res gestas Slovaciae illustrantia. Volumen 3 (1352-1362). Trnavae-Romae 2014
Archivum familiae Očkaj. Stredoveké dejiny rodiny Očkajovcov a listiny z jej archívu. Fontes rerum Slovacarum IV. Kraków - Trnava 2015 Link na zakúpenie:http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/archivum-familiae-ockaj-stredoveke-...