Skočiť na hlavný obsah
E-mail
miloslav.bahna@savba.sk
Telefón
+421 33/5939 374
Konzultačné hodiny
po dohode
Miestnosť
č. 311, 3. poschodie

Pedagogická činnosť
Kvantitatívna analýza dát v sociológii
Sociálna štruktúra a sociálna mobilita

Vzdelanie
2011 PhD., Sociológia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2005 Mgr., Sociológia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2000 Ing., Softvérové inžinierstvo, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Profesionálna kariéra
2015, jún: Sociologický ústav SAV, predseda Vedeckej rady
2013, jún: Sociologický ústav SAV, zástupca riaditeľa (do: 2015, máj)
2011, jún: Výkonný redaktor / redaktor časopisu Sociológia - Slovak Sociological Review
2005, apríl: Sociologický ústav SAV

Vybrané publikácie
Monografia
Bahna, M. (2011) Migrácia zo Slovenska po vstupe do Európskej únie, Bratislava: VEDA, 219 s.

Články v časopisoch s recenzným konaním
Bahna, M. (2015) Victims of Care Drain and Transnational Partnering? Slovak Female Elder Care Workers in Austria, European Societies 17(4): 447-466.
Bahna, M. (2014) Slovak care workers in Austria: How important is the context of the sending country, Journal of Contemporary European Studies 22(4): 411-426.
Krivý, V., Bahna, M. (2013) Medzi ideovou sebaidentifikáciou a expertným zaradením: metóda latentných ideových typov, Sociologický časopis – Czech Sociological Review 49(2): 191-220.
Bahna, M. (2013) Intra-EU Migration from Slovakia: An Evaluation of New Economics of Labour Migration and Migrant Networks Theories, European Societies 15(3): 388-407.
Bahna, M. (2008) Predictions of Migration from the New Member States after Their Accession into the European Union: Successes and Failures, International Migration Review 42(4): 844-860.

Kapitoly v monografiách a iné knižné publikácie
Bahna, M. (2013) Dve dekády medzinárodnej migrácie zo Slovenska. In: Krivý, V. (ed) Ako sa mení slovenská spoločnosť., Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2013, s. 355 - 383.
Bahna, M. (2013) European Union Migration and Social Charter. In: Ness, E. (ed) The Encyclopedia of Global Human Migration, Wiley Blackwell.
Bahna, M., Majo, J. (2012) Bratislava zblízka. Voľby ’12 a ’10 In: Krivý, V. (ed) Slovenské voľby ’12: čo im predchádzalo, postoje a výsledky., Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2012, s. 203-235.
Piscová, M., Bahna, M. (2012) Austro-Hungarian Monarchy Memory Trace in the Central European Countries. In: Höllinger, F., Hadler, M. (eds.) Crossing Borders, Shifting Boundaries: National and Transnational Identities in Europe and Beyond, Campus.
Bahna, M., Piscová, M., Tížik, M. (2009) Shaping of National Identity in the Processes of Separation and Integration in Central and Eastern Europe. In: Haller, M., Jowell, R., Smith, T., W. (eds.) The International Social Survey Program 1984-2009, Charting the Globe, Routledge.

Vybrané vystúpenia na konferenciách
From International Students to International Migrants: Cultural and Economic Capital and the Career Paths of Slovak Foreign Students in a Visa Free Europe, Third ISA Forum of Sociology, Viedeň, 12.7.2016
ISSP National Identity: Pitfalls in Measuring Nationalism Across Countries and Across Time, Third ISA Forum of Sociology, Viedeň, 14.7.2016
How can variable interrelations be used to detect reversed variable encoding, ISSP 2014 Research Session, Tampere, 25.5.2014.
Measures of subjective social status: How do objective indicators relate to subjective evaluation of social status?, ESA 11th Conference - Crisis, Critique and Change, Toríno, 29.8.2013 (s R. Džambazovičom).
Slovak Elder Care Workers in Austria: Do their Families Suffer?, ESA 11th Conference - Crisis, Critique and Change, Toríno, 29.8.2013.
Migration from the New EU Member States: Two Economic Rationales for Labor Migration, the Case of Labor Migration from Slovakia, XVII ISA World Congress of Sociology. Sociology on the move, Göteborg, 13.7.2010.
Two measures of subjective social status – how do objective indicators relate to subjective evaluation?, ISSP 2010 Research Session, Lisabon, 2.5.2010 (s R. Džambazovičom).

Vedecko-výskumná činnost
Medzinárodné projekty
CESSDA SaW - Strengthening and widening the European infrastructure for social science data archives (CESSDA SaW)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing Miloslav Bahna, PhD.
Program: Horizont 2020