Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

PhDr. Pavol Krištof, PhD.

E-mail: 
pavol.kristof@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
pondelok 9:30 – 11:30
Miestnosť: 
410

Pavol Krištof (1975 v Piešťanoch) vyštudoval politológiu na Fakulte humanistiky (dnešná Filozofická fakulta) Trnavskej univerzity v Trnave, kde absolvoval aj rigorózne konanie. Doktorandské štúdium absolvoval v roku 2010 na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, počas ktorého sa venoval slovenskému nacionalizmu v 2. polovici 19. storočia a osobnosti Jonáša Záborského. Pracovníkom katedry je od roku 2002.

Odborné zameranie: politické ideológie, politická filozofia, medzinárodné vzťahy, slovenské politické myslenie

Predmety:

     Bc. stupeň

 • Úvod do štúdia dejín diplomacie a medzinárodnej politiky
 • Teórie medzinárodných vzťahov I.
 • Teórie medzinárodných vzťahov II.
 • Politické ideológie I.
 • Politické ideológie II.
 • Politická filozofia 20. st. I.
 • Politická filozofia 20. st. II.

     Mgr. stupeň

 • Teória politiky a transformačné procesy I.
 • Teória politiky a transformačné procesy II.

    voliteľné predmety

 • Konzervatívne myslenie 20. st. I.
 • Konzervatívne myslenie 20. st. II.
 • Vybrané kapitoly z klasických politických teórií
 • Vybrané kapitoly z moderných politických teórií
 • Textový seminár k vybraným kapitolám zo slovenského politického myslenia