Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.

Peter Šajda
E-mail: 
peter.sajda@truni.sk
Telefón: 
+421 335939210
Konzultačné hodiny: 
po dohode
Miestnosť: 
č. 408

Odborné zameranie
filozofická antropológia, sociálna a politická filozofia, etika, filozofia náboženstva, filozofia existencie, filozofia dialógu, S. Kierkegaard, M. Buber, C. Schmitt
 
Najnovšie publikácie

Časopisy indexované v Scopus:

ŠAJDA, P.: The Double Way of German and Jewish Nationalism: Martin Buber’s Intellectual Conversion. In. Human Affairs, roč. 30, č. 2, 2020, s. 269-280.

ŠAJDA, P.: From Acosmism to Dialogue: The Evolution of Buber’s Philosophical View on Mysticism. In: Spirituality Studies, roč. 6, č. 1, 2020, s. 34-41.

Časopis indexovaný v Erih Plus:

ŠAJDA, P.: Kierkegaard’s Influence on “the Architects” of the Second Vatican Council. In: Studia Aloisiana, roč. 11, č. 1, 2020, s. 21-32.

ŠAJDA, P.: Towards a Dialogical Philosophy of Religion: Buber’s Ambivalent Reception of Kierkegaard. In: Verba theologica, roč. 19, č. 1, 2020 (prijaté na publikovanie).

Časopis indexovaný vo WoS:

ŠAJDA, P.: Antropológia, filozofia náboženstva, sociálna kritika. Buberova reflexia Kantovej filozofie. In: Studia Philosophica Kantiana, roč. 9, č. 1, 2020 (prijaté na publikovanie).