Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

prof. Dr. Mgr. Tomáš Hauer

E-mail: 
tomas.hauer@truni.sk
Telefón: 
+421 335939210
Konzultačné hodiny: 
Piatok 8:00 – 8:40
Miestnosť: 
č. 408

Odborné zameranie
filozofia 20. storočia, súčasná filozofia, postmoderná filozofia, filozofia a etika umelej inteligencie

Najnovšie publikácie

Hauer, T: Society Caught in a Labyrinth of Algorithms: Disputes, Promises, and Limitations of the New Order of Things, SOCIETY, Volume: 56, Issue: 3, Pages: 222-230, SPRINGER 2019, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA, ISSN: 0147-2011, WOS:000475599300006.

Hauer, T: Society and the Second Age of Machines: Algorithms Versus Ethics, SOCIETY, Volume: 55, Issue: 2, Pages: 100-106, SPRINGER 2018, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA, ISSN: 0147-2011, WOS:000429583600001, DOI: 10.1007/s12115-018-0221-6.

Hauer, T: Speed, Wealth and Power, SOCIETY, Volume: 54, Issue: 2, Pages: 150-155, SPRINGER 2017, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA, ISSN: 0147-2011, WOS:000398921600008, DOI: 10.1007/s12115-017-0115-z.