Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

PhDr. Tomáš Jahelka, Ph.D.

E-mail: 
tomas.jahelka@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
štvrtok 11:00 – 12:50
Miestnosť: 
410

Tomáš Jahelka (1980 v Bratislave) je odborný asistent na Katedre politológie Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Pracoval ako stredoškolský učiteľ, v štátnej správe, ako redaktor v Slovenskom rozhlase, v sociálnej oblasti s ľuďmi bez domova, aj v súkromnej sfére. V rokoch 1998-2003 vyštudoval evanjelickú teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 2003-2008 politológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Počas doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne v rokoch 2009-2014 sa pod vedením prof. Jana Zouhara venoval osobnosti T. G. Masaryka. Na Katedre politológie FF TU pôsobí od roku 2011.

Odborné zameranie: slovenské a české politické myslenie, politická filozofia, československé politické dejiny

Predmety:

     Bc. stupeň

 • Ľudské a občianske práva
 • Teória politických strán
 • Verejná správa
 • Politická geografia I.
 • Slovenské politické myslenie
 • Seminár k bakalárskej práci I.
 • Seminár k bakalárskej práci II.

     Mgr. stupeň

 • Politická a sociálna filozofia
 • Diplomový seminár I.
 • Diplomový seminár II.
 • Diplomový seminár III.
 • Vybrané kapitoly z dejín diplomacie 20. st.

     voliteľné predmety

 • Politická geografia II.
 • Politické myslenie T. G. Masaryka