Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

prof. Vasyľ Marčuk, DrSc.

E-mail: 
vasyl.marchuk@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
piatok 8:30 – 9:30 (konzultácie prosím potvrdiť emailom)
Miestnosť: 
410

Vasyľ Marčuk (*1961) je profesorom v odbore politológia. Na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity pôsobí od roku 2020.

odborné zameranie: verejná politika, bezpečnostná politika, politický vývoj postsovietskych štátov

Predmety:

     Bc. stupeň

  • Aktéri verejnej politiky
  • Politický vývoj postsovietskych štátov
  • Komparatívna politológia a teórie politických systémov III.

     Mgr. stupeň

  • Masmediálna politika
  • Bezpečnostná politika
  • Politická analýza

     voliteľné predmety

Výber z publikačnej činnosti:

Monografie a kolektívne monografie

 

Štúdie v zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch

 

Štúdie v domácich vedeckých časopisoch a zborníkoch