Skočiť na hlavný obsah
E-mail
veronika.kohutova@truni.sk
Telefón
033/ 59 39 361
Konzultačné hodiny
po dohode cez email, pondelok 11:10-12:00, piatok 8:40-9:20
Miestnosť
310

Zamestnanie

2021 - súčasnosť      Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie - odborný asistent

2016 – 2019              IPčko Internetová poradňa pre mladých

Vzdelanie

2017 - 2021              Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Odbor Všeobecná a experimentálna psychológia – doktorandské štúdium

2010 - 2015              Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Odbor psychológia – bakalársky a magisterský stupeň

Doplňujúce vzdelanie:

2017    Úvodný kurz na Zvládanie krízy v škole (Introductory Course to Crisis Management in School)

2015    Systemikem snadno a rychle – Úvod do systemické praxe

2014    Psychologická a sociálna pomoc v krízových situáciách prostredníctvom internetu

Najvýznamnejšie publikácie

Profil na researchgate: 

https://www.researchgate.net/profile/Veronika-Kohutova

Vedecké granty:

  • VEGA č.  1/0305/18,  Kognitívno-existenciálny profil a špecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (cancer survivors) - spoluriešiteľ

 

Pedagogická činnosť

Dejiny psychológie I., II.

Sociálna psychológia I., II.

Forenzná psychológia

Online dištančné poradenstvo

Psychologické aspekty vynárajúcej sa dospelosti