Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Veronika Kohútová

E-mail: 
veronika.kohutova@tvu.sk
Konzultačné hodiny: 
po dohode cez email

Vzdelanie

2017 - súčasnosť        Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Odbor Všeobecná a experimentálna psychológia – doktorandské štúdium

2010 - 2015                Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Odbor psychológia – bakalársky a magisterský stupeň

Publikácie

Kohútová, V. (2017). Špecifiká poradenského vzťahu s adolescentami v dištančnom poradenstve In: Acta Psychologica Tyrnaviensia 21. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - ISBN 978-83-8111-026-6. - s. 235-241.

Doplňujúce vzdelanie:

2017 -  Introductory Course to Crisis Management in School (ESPCT – Holandsko)

2015 – Systemikem snadno a rychle – Úvod do systemické praxe (ISZ – Praha)

2014 – Psychologická a sociálna pomoc v krízových situáciách prostredníctvom internetu (IPčko – Bratislava)

Pracovné skúsenosti:

2016 – súčasnosť – Internetová poradňa pre mladých IPčko.sk