Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

doc. Jevhenij Hajdanka, PhD.

E-mail: 
yevheniy.haydanka@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
streda 12:30 – 13:30 (konzultácie prosím potvrdiť e-mailom)
Miestnosť: 
410

Jevhenij Hajdanka (1983 v Užhorode, Ukrajina) vyštudoval rokoch 2000-2005 politológiu na Fakulte sociálnych vied Užhorodskej národnej univerzity. Počas doktorandského štúdia sa v rámci dizertačného projektu koncentroval na problematiku demokratických tranzícií v stredoeurópskych krajinách. Štúdium ukončil v roku 2012 obhajobou dizertačnej práce na Ľvovskej národnej univerzite Ivana Franka, čím získal titul doktor filozofie (PhD.). Od roku 2009 začal pracovať na Katedre politológie a verejnej správy Užhorodskej národnej univerzity. V roku 2015 získal titul docenta v odbore politológia. Na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity pôsobí od roku 2019.

Odborné zameranie: tranzitológia, medzinárodné vzťahy, politické režimy strednej a východnej Európy

Predmety:

     Bc. stupeň

  • International Cooperation
  • Resources and Structure of Political Regimes I.
  • Resources and Structure of Political Regimes II.
  • Transitology

     Mgr. stupeň

  • Management of Public Administration
  • Electoral processes in Central and Eastern Europe I.
  • Electoral processes in Central and Eastern Europe II.

     voliteľné predmety

Výber z publikačnej činnosti:

Monografie a kolektívne monografie

Haydanka, Y. (2014). The Evolution of the Party System in the Visegrad 4 Countries: Experience for Ukraine; Juriy Ostapec, Yevheniy Haydanka, Natalia Maradyk, Anatoliy Kluchkovych. Uzhhorod: Uzhhorod National University. 255 p. - ISBN 978-966-332-038-4

Kapitoly vo vedeckých monografiách

Haydanka, Y. (2012). Economic Aspects of the Model of Democratization in Central and Eastern Europe (on the basis of Polish, Hungarian and Slovak Experience). In: Spatial Economy: Conceptions, Models and Regional Aspects; Pavel Zakharchenko, Tetyana Nestorenko, Yevheniy Haydanka, etc. Berdyansk: Publishing Tkachuk. P. 227-237. ISBN 978-966-2261-39-4

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Haydanka, Y. (2018). Political and Party Environment Fragmentation at a Regional Level in the Light of Local Elections in the Czech Republic. Tomsk State University. Journal Of Philosophy Sociology And Political Science. No 45, p. 184-193. - ISSN 1998-863X.

Haydanka, Y. (2019). Public and Political Scope of Decentralisation in the Trnava Region of Slovakia. Tomsk State University Journal. No 444, p. 101–109. - ISSN 1561-7793.