Skočiť na hlavný obsah
E-mail
zora.butorova@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 374
Konzultačné hodiny
po dohode
Miestnosť
č. 311, 3. poschodie

Vzdelanie
•    CSc., sociológia, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 1979
•    PhDr., sociológia, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 1975
•    Prom. soc., sociológia, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 1972

Profesionálna prax
•    analytička, Inštitút pre verejné otázky, 2003 – doteraz
•    externá analytička, Inštitút pre verejné otázky 1999 – 2003
•    riaditeľka výskumného programu, Inštitút pre verejné otázky, 1997 – 1999
•    výskumníčka, FOCUS, 1993 – 1997
•    výskumníčka, Centrum pre sociálnu analýzu, 1992
•    výskumníčka, Ústav pre sociálnu analýzu, Univerzita Komenského, 1990 – 1992
•    výskumníčka, Centrum pre výskum spoločenských problémov pri KC VPN, 1990
•    výskumníčka, Kabinet teórie vedy a prognóz SAV, 1983 – 1990
•    výskumníčka, Výskumný ústav životnej úrovne, 1976 – 1982
•    výskumníčka, Československý výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1972 – 1976

Študijné pobyty a odborné stáže
•    prednáškové turné po amerických univerzitách ako štipendistka German Marshall Fund’s Campus Fellow, 1996
•    študijný pobyt v Medzinárodnom fóre pre demokratické štúdie pri Národnej nadácii pre demokraciu (International Forum for Democratic Studies at National Endowment for Democracy) vo Washingtone, DC, 2000 – 2001

Vybrané knižné publikácie
•    Bútorová, Z. a kol.: Štvrtý rozmer tretieho veku. Desať kapitol o aktívnom starnutí. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2013.
•    Bútorová, Z.: Ako chutí slovenská samostatnosť. Peripetie a paradoxy vývoja verejnej mienky. In: Bútora, M. – Mesežnikov, G. – Bútorová, Z. – Kollár, M. (ed.). Odkiaľ a kam. Dvadsať rokov samostatnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2013.
•    Gyárfášová, O. – Bútorová, Z.: Fatal Attraction of Alternative Politics. In: Mesežnikov, G. – Gyárfášová, O. – Bútorová, Z. (ed.): Alternative Politics? The Rise of New Political Parties in Europe. Bratislava, Institute for Public Affairs 2013.
•    Bútorová, Z. – Gyárfášová, O.: Contemporary Slovakia in Public Opinion. In: Bútora, M. – Mesežnikov, G. – Kollár, M. (ed.): Slovakia 2012. Trends in Quality of Democracy. Bratislava, Institute for Public Affairs 2013.
•    Bútorová, Z. – Gyárfášová, O. – Slosiarik, M.: Verejná mienka a voličské správanie. In: Krivý, V. (ed.): Slovenské voľby ’12: Čo im predchádzalo, postoje a výsledky. Bratislava, Sociologický ústav SAV 2012.
•    Bútorová, Z. – Gyárfášová, O.: Slovakia Votes: Public Opinion and Electoral Behavior. In: Mesežnikov, G. – Gyárfášová, O. (ed.): Visegrad Elections 2010: Domestic Impact and European Consequences. Bratislava, Institute for Public Affairs 2011.
•    Bútorová, Z. – Gyárfášová, O.: Contemporary Slovakia in Public Opinion. In: Bútora, M. – Mesežnikov, G. – Kollár, M. (ed.): Slovakia 2009. Trends in Quality of Democracy. Bratislava, Institute for Public Affairs 2010.
•    Bútorová, Z.: Verejná mienka: zdroj pohybu, sila zotrvačnosti. In: Bútora, M. – Mesežnikov, G. – Kollár, M. – Bútorová, Z. (ed.): Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2010.
•    Bútorová, Z. – Gyárfášová, O. Verejná mienka. In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M. (ed.): Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2010.
•    Bútorová, Z.: Prezidentské voľby 2009 ako viacnásobný test.. In: Mesežnikov, G. – Gyárfášová, O. – Kollár, M. (ed.): Slovensko volí. Európske a prezidentské voľby. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2009.
•    Bútorová, Z. – Gyárfášová, O.: Contemporary Slovakia in Public Opinion. In: Bútora, M. – Mesežnikov, G. – Kollár, M. (ed.): Slovakia 2008. Trends in Quality of Democracy. Bratislava, Institute for Public Affairs 2009.
•    Bútorová, Z. – Gyárfášová, O: Verejná mienka. In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M. (ed.): Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2009.
•    Bútorová, Z. et al.: She and He in Slovakia. Gender and Age in the Period of Transition. Bratislava, Institute for Public Affairs 2008.
•    Bútorová, Z. a kol.: Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2008.
•    Bútorová, Z. – Gyárfášová, O.: Verejná mienka. In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M.: Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2008.
•    Bútorová, Z. – Gyárfášová, O.: Verejná mienka. In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M.: Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2007.
•    Bútorová, Z. – Gyárfášová, O. – Krivý, V.: Slovakia Votes. Public Opinion and Electoral Behavior. In: Bútora, M. – Gyárfášová, O. – Mesežnikov, G. – Skladony, T.W. : Democracy and Populism in Central Europe: The Visegrad Elections and Their Aftermath. Bratislava, Institute for Public Affairs 2007.
•    Bútorová, Z. (ed.): Tu a teraz. Sondy do života žien 45+. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2007.
•    Bútorová, Z. – Filadelfiová, J.: Frauen und Frauenorganisationen in der Slowakei. In: Stillstand oder Roll-back? Zur Situation der Frauen in den „neuen“ mittel-europäischen EU-Ländern und der Ukraine. Warszaw, Heinrich Böll Stiftung, Vertretung in Polen 2006.
•    Bútorová, Z. – Gyárfášová, O.: Trendy vo verejnej mienke a volebnom správaní. In: Mesežnikov, G. – Gyárfášová, O. – Kollár, M. (ed.): Slovenské voľby ‘06. Výsledky, príčiny, súvislosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2006. 
•    Bútorová, Z. – Gyárfášová, O.: Verejná mienka. In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M.: Slovensko 2005. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, 2006
•    Bútorová, Z. – Filadelfiová, J.(ed.): Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, 2005.
•    Bútorová, Z.: Ľudia na Slovensku zoči-voči narastajúcej pestrosti svojich životov (sociologický kontext domácich civilizačných diskusií). In: Gyárfášová, O. – Mesežnikov, G. (ed.):  Slovensko v prievane. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, 2004.
•    Bútorová, Z.: Mimovládne organizácie a dobročinnosť vo svetle verejnej mienky. In: Majchrák, J. – Strečanský, B. – Bútora, M. (ed.): Keď ľahostajnosť nie je odpoveď. Príbeh občianskeho združovania na Slovensku po páde komunizmu. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2004.
•    Bútorová, Z. – Filadelfiová, J. – Marošiová, L.: Ženské mimovládne organizácie: trendy, problémy, výzvy. In: Majchrák, J. – Strečanský, B. – Bútora, M. (ed.): Keď ľahostajnosť nie je odpoveď. Príbeh občianskeho združovania na Slovensku po páde komunizmu. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2004.
•    Bútorová, Z.: Rozdelenie ČSFR a prvé desaťročie samostatnosti očami verejnosti. In: Mesežnikov,. M. – Gyárfášová, O.: Slovensko: desať rokov samostatnosti a rok reforiem. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2004.
•    Bútora, M. – Mesežnikov, G. – Bútorová, Z.: Slovakia’s Democratic Awakening. In: Rupnik, J – Zielonka, J.: The Road to the European Union. Volume 1. The Czech and Slovak Republics. Manchester and New York, Manchester University Press 2003.
•    Bútorová, Z. – Filadelfiová, J.– Cviková, J. – Gyárfášová, O. – Farkašová, K.: Ženy, muži a rovnosť príležitostí. In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (eds.): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2002.
•    Daučíková, A. – Bútorová, Z. – Wallace-Lorencová, V.: Postavenie sexuálnych menšín. In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (eds.): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2002.
•    Bútorová, Z. a kol.: Krehká sila. Dvadsať rozhovorov o životných cestách žien. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, Kalligram 2001.
•    Bútorová, Z.: Vývoj postojov verejnosti: od nespokojnosti k politickej zmene. Bútora, M. – Mesežnikov, G. – Bútorová, Z.:In: Slovenské voľby ’98: Kto? Prečo? Ako? Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 1998.
•    Bútorová, Z.: Vývoj názorov verejnosti na vstup Slovenska do NATO. In: Bútora, M. – Šebej, F. (eds.): Slovensko v šedej zóne? Rozširovanie NATO, zlyhania a perspektívy Slovenska. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 1998.
•    Bútorová, Z.: Verejná mienka. In: Bútora, M. (ed.): Slovensko 1996 – 1997. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1998. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 1998.
•    Bútorová, Z. (ed.).: Democracy and Discontent in Slovakia: A Public Opinion Profile of a Country in Transition. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 1998.
•    Bútorová, Z. (ed.).: Slovensko pred voľbami: Ľudia – Názory – Súvislosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 1998.
•    Bútorová, Z.: Zmarené referendum v spätnom zrkadle sociologických výskumov. In: Mesežnikov, G. – Bútora, M. (eds.): Slovenské referendum 1997: zrod, priebeh, dôsledky. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 1997.
•    Bútorová, Z.: Public Opinion in Slovakia: Continuity and Change. In: Szomolányi, S. – Gould, J. A. (eds).: Slovakia. Problems of Democratic Consolidation. The Struggle for the Rules of the Game. Bratislava, Friedrich Ebert Stiftung 1997.
•    Bútorová, Z.: Verejná mienka. In: Bútora, M. – Hunčík, P. (eds.): Global Report on Slovakia. Comprehensive Analysis from 1995 and Trends from 1996. Bratislava, Sándor Márai Foundation 1997.
•    Bútorová, Z. – Bútora, M.: Mimovládne organizácie a dobrovoľníctvo na Slovensku očami verejnej mienky I. Bratislava, S.P.A.C.E. 1996.
•    Bútorová, Z.: The Citizen as a Respondent and a Voter: A Reflection over Election Polling. In: Slovakia – Parliamentary Election 1994. Bratislava, Slovak Political Science Association, Friedrich Ebert Stiftung 1995.
•    Bútorová, Z. a kol.: Ona a on na Slovensku. Ženský údel vo svetle verejnej mienky. Bratislava, FOCUS 1995.
•    Bútora, M. – Bútorová, Z.: From the Velvet Revolution to the Velvet Divorce? In: Jensen, J. – Miszlivetz, F.: Paradoxes and Perspectives. Studies on European Transition. Szombathely, Savaria University Press 1995.
•    Bútorová, Z. – Bútora, M.: Political Parties, Value Orientations and Slovakia’s Road to Independence. In: Wightman, G. (ed): Party Formation in East-Central Europe: Post-Communist Politics in Czechoslovakia, Hungary, Poland and Bulgaria. Edward Elgar, Aldershot 1995.
•    Bútora, M. – Bútorová, Z.: Attitudes Toward Jews and the Holocaust in Independent Slovakia. New York, American Jewish Committee 1995.
•    Bútora, M. – Bútorová, Z.: Slovensko rok po. Cesty a križovatky nového štátu očami jeho obyvateľov. Praha, SLON, 1994.
•    Bútora, M. – Bútorová, Z.: Slovakia’s Legacies: Fears and Hopes after the Split of the CSFR. In: Nakarada, R. (ed.): Europe and the Disintegration of Yugoslavia. Belgrade, Institute for European Studies 1994.
•    Bútora, M. – Bútorová, Z. – Gyárfašová, O.: From Velvet Revolution to Velvet Divorce (Reflections on the Newly Born Slovak Statehood). In: Kovács, J. M. (ed).: Transition to Capitalism? The Communist Legacy in Eastern Europe. New Brunswick-London, Transaction Publishers 1994.
•    Bútora, M. – Bútorová, Z.: Die unertraglische Glattheit der Scheidung. In: Kipke, R. – Vodička, K. (eds.): Abschied von der Tschechoslowakei. Berlin, Wissenschaft und Politik 1993.
•    Bútorová, Z. a kol.: Transformation of Science and Higher Education in Slovakia. Dilemmas and Perspectives. Bratislava, C.S.A. 1992.
•    Bútorová, Z.: Two Years After November, 17, 1989: Slovakia on the Search of Its Face. In: Gerlich, P. – Glass, K.: Zwischen den Zeiten. Wien, VWGO 1992.

Vybrané časopisecké štúdie
•    Bútorová, Z. – Gyárfášová, O.: Občianska participácia: trendy, problémy, súvislosti. Bratislava: Sociológia, 2010, 42 (5), s. 447 – 491.
•    Bútorová, Z., Twenty Years of Maturing: Slovak Women Exploring the Frontiers of Democracy. In: International Journal for Politics, Culture and Society, 2009, Vol. 22, No.4, p. 557 – 578.
•    Bútora, M. – Bútorová, Z.: Democratic Awakening of Slovakia. Journal of Democracy, 1999, január, roč. 10.
•    Bútorová, Z. – Gyárfášová, O. – Kúska, M.: Slovakia after 1994 Elections: Transition Challenges in Public Perception. Slovak Sociological Review, 1996, Vol. 1, s. 85 – 196.
•    Bútora, M. – Bútorová, Z.: Identités en transition: de la Tchechoslovaquie a la Slovaquie. Politique et Societés, 1995, č. 28.
•    Bútorová, Z. – Bútora, M.: A szlovákiai változások öt éve (tanulmány). Kalligram, 1995, č. 11, s. 27 – 37.
•    Bútora, M. – Bútorová, Z.: Slovakia: The Identity Challenges of the newly Born State. Social Research, 1993, č.4.
•    Bútorová, Z.: A Deliberate YES to the Dissolution of Czecho-Slovakia? Czechoslovak Sociological Review, 1993, č. 1.
•    Bútora, M. – Bútorová, Z.: Slovakia After the Split. Journal of Democracy, 1993, č. 2.
•    Bútorová, Z. – Bútora, M.: Wariness Towards the Jews as an Expression of Post-Communist Panic. Czechoslovak Sociological review, Special Issue,1992.
•    Frič, P. – Bútorová, Z. – Rosová, T.: Česko-slovenské vzťahy v zrkadle výskumu. Sociológia, 1992, č. 1 – 2.
•    Bútora, M. – Bútorová, Z. – Rosová, T.: The Hard Birth of Democracy in Slovakia: The Eighteen Months Following the “Tender” Revolution. The Journal of Communist Studies, l99l, č.4.

Vybrané pracovné zošity a výskumné správy
•    Bútorová, Z. a kol.: Aktuálne problémy Slovenska na prelome rokov 1995 – 1996. Bratislava, FOCUS 1996.
•    Bútorová, Z.: Spoločenské dôsledky vodného diela Gabčíkovo. Bratislava, FOCUS 1995.
•    Bútorová, Z. a kol.: Aktuálne problémy Slovenska – december 1994. Bratislava, FOCUS 1995.
•    Bútorová, Z. a kol.: Aktuálne problémy Slovenska po rozpade ČSFR – marec 1993. Bratislava, C.S.A. 1993.
•    Bútorová, Z. a kol.: Aktuálne problémy Česko-Slovenska – január 1992. Bratislava, ÚSA 1992.

Prednášky na medzinárodných konferenciách, kolokviách a seminároch
Prednášky a vystúpenia na vyše 150 konferenciách, seminároch a kolokviách, vrátane XII. Svetového kongresu sociológie v Madride (1990); University of Umea (1991 and 1997), University of Orebro, University of Gothenburg (1991); Dr. Karl-Renner Institut (Vienna, 1991), Institute for Human Sciences (Vienna, 1992); Centre d'etudes et de recherches internationales Paris (1993 a 2004); Česká sociologická spoločnosť, Praha a Slovenská sociologická spoločnosť, Bratislava (1975 – 1992); University of Lublin (Poland, 1994): European Parliament (Bruxelles, 1994); Collegium Mexico (1996); University of Szombathely, Hungary (1997 and 1998); Foreign Service Institute, Washington; American Academy of Sciences, Washington; Library of Congress, Washington; Harvard University, Boston; Tufts University, Boston; Howard University, Washington; Georgetown University; New York University; New School University, New York; George Washington University; Princeton University; Indiana University; Stanford University; University of Berkeley; Boulder University; University of Greensboro; New England College; Hanover College; Wesleyan Ohio University; University of Arizona; University of Minnesota; Florida International University; Ohio State University; University of Nevada; Columbia University; Wayne University; University of Michigan; Johns Hopkins University; Colorado College; Center for International and Strategic Studies, Washington (USA, 1992 – 2011); International Republican Institute, Istanbul, University of Milano, University of Helsinki (2006); New York University Prague (2009 – 2010).

Iné aktivity
•    Členka International Forum for Democratic Studies Research Council pri National Endowment for Democracy,
•    členka Výboru na podporu demokracie na Kube,
•    členka správnej rady Slovensko-českého ženského fondu.

Pedagogická činnost
Verejná mienka a jej výskum
Rod a vek v sociologickej perspektíve