Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Michal Lipták: O možnosti fenomenológie. O vnímaní, umení a politike

V jadre fenomenológie je téza, že ak pri opise fenoménov ignorujeme pohľad z prvej osoby, tento opis je neúplný a nedostatočný. Fenomenológia týmto pohľadom výrazne ovplyvnila nielen modernú filozofiu, ale i psychológiu, sociológiu, teóriu umenia, právnu teóriu a dokonca aj prírodné vedy. Jej zásadná otázka následne znie: ako vykonávať opis z prvej osoby bez toho, aby sme upadli do relativizmu? Odpovede budeme hľadať najmä s hlavnými predstaviteľmi fenomenológie: Edmundom Husserlom a Mauriceom Merleau-Pontym.

Michal Lipták, PhD. je vedeckým pracovníkom na Oddelení sociálnej filozofie a filozofickej antropológie Filozofického ústavu SAV

Na podujatie sa môžete pripojiť ONLINE