Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Odovzdanie bakalárskych a magisterských diplomov

Absolventi, ktorý ukončili štúdium v riadnom termíne bakalárskeho a magisterského štúdia a nezúčastnia sa na promóciách, môžu si prevziať diplomy na študijnom oddelení v dňoch 25.06.2021 – 02.07.2021 v čase od 9:00-12:00 hod.

Absolventi bakalárskeho štúdia si so sebou prinesú:
- bakalársku prácu - dvakrát v pevnej väzbe a jedenkrát na CD nosiči (práce odovzdáte na oddelení centra prvého kontaktu)
Na základe odovzdania bakalárskej práce Vám môže byť odovzdaný diplom.

Absolventi magisterského štúdia si so sebou prinesú:
- diplomovú prácu - dvakrát v pevnej väzbe a jedenkrát na CD nosiči (práce odovzdáte na oddelení centra prvého kontaktu)
Na základe odovzdania diplomovej práce Vám môže byť odovzdaný diplom.

 

Zdroj: 
Študijné oddelenie FF