Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Oznam o navrhovaní kandidátov pre voľbu zástupcu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave do Rady vysokých škôl SR