Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pozvánka na prednášku "Trnava právom mestská pamiatková rezervácia"

Katedra dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Vás srdečne pozýva na ďalšiu prednášku z cyklu U KNOW ART s názvom "Trnava právom mestská pamiatková rezervácia". Uskutoční sa dňa 9. mája 2019 o 16:30 hod. v miestnosti 4P1 na FF TU. Prednáša Ing. arch. Milan Horák, dlhoročný hlavný architekt mesta Trnava.

Zdroj: 
Katedra dejín a teórie umenia