Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pozvánka na prednášku: Znalecké posudzovanie diel výtvarného umenia.

Katedra DATU Vás srdečne pozýva na prednášku

 Znalecké posudzovanie diel výtvarného umenia. 

 
Prednášajúci: Mgr. Martin Šugár, PhD., súdny znalec v oblasti výtvarného umenia
 
Termín: piatok 6. apríla 2018 v čase od 10.30 do 12.00 v 5S1