Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pozvánka na prednášky prof. Paulíka z Ostravskej univerzity

Milí študenti.
V mene kat. psychológie Vás pozývame na zaujímavé prednášky, ktoré sú otvorené pre záujemcov zo všetkých ročníkov psychológie i ostatných odborov na FF TU. Prednáša Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. z Ostravskej univerzity.

Streda 25.10.2017

9:30-11:00, 5A1 (prednáška je povinná pre 1. ročník Bc.)
Techniky duševní práce  ve vysokoškolském studiu

12:50-14:20, 3P2 (prednáška je povinná pre 1. ročník Bc.)
Racionální mezilidská komunikace

 

Zdroj: 
Katedra psychológie