Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pozvánka na stretnutie s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD. – ZRUŠENÉ

Z vážnych rodinných dôvodov doc. Joanny Mysony Byrskej, PhD. sa plánované stretnutie dňa 10.4.2019 neuskutoční.

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, pozýva dňa 10.4.2019 na stretnutie s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD. z Pápežského inštitútu Jána Pavla II v Krakove (Poľsko), na tému: vzťah axiológie a konzumerizmu, so špeciálnym zameraním na identifikáciu prítomných porúch tohto vzťahu a vyvodenie etických dôsledkov pre súčasnú spoločnosť.

Pozvánka