Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pozvánka na X. riadne online zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty TU v Trnave

Pozvánka na X. riadne online zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty TU v Trnave

Pre účasť na online zasadnutí senátu je potrebné:

1) nainštalovať si aplikáciu MS Teams do počítača
https://tinyurl.com/aplikacia-ms-teams

2) prihlásiť sa prostredníctvom Vášho osobného TUID v podobe TUID@truni.sk a použiť identické heslo ako do Maisu/Zimbry

3) skontrolovať si funkčnosť webkamery a mikrofónu

4) 10 minút pred konaním online zasadnutia kliknúť na tento odkaz
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a48ae2689ff6647eab07111efe...

 

Zdroj: 
Akademický senát FF