Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Prvý oznam o medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencii Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) – call for interest; call for abstracts; call for papers

Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie FFTU v Trnave
Vás srdečne pozývajú
na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu
s názvom Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa,
ktorá sa bude konať 15. októbra 2020 v priestoroch univerzity.

Prílohy:
2020 FFTU konferencia OSOBNA ZODPOVEDNOST – pozvánka
Prihláška a pokyny - aktívni – workshopy
Prihláška a pokyny - aktívni s príspevkom

Attachments:
2020 FFTU Conference PERSONAL RESPONSIBILITY - invitation
Application and guidelines_ active participation – speakers
Application and guidelines - workshops

 

Zdroj: 
Katedra etiky a morálnej filozofie