Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Publikácie

 

 • Helena Hrehová, Romana Puškelová (eds.): Acta Moralia Tyrnaviensia IX

 

Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2019
Jazyk: 
slovenský, anglický, český, poľský, ruský
Počet strán: 
288

 

ISBN: 
978-83-8111-119-5
 

 

------------------------------------------------------------------

 

 • Eva Orbanová: Náboženstvo a etika

 

Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania: 
2018
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
208
ISBN: 
978-80-568-0117-8

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 • Katarína Mária Vadíková, Peter Rusnák (eds.): Acta Moralia Tyrnaviensia VIII

 

Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2018
 
Jazyk: 
slovenský,

 ruský, anglický, český

Počet strán: 
204
ISBN: 
978-80-568-0119-2
  
 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------

 • Dominika Alžbeta Dufferová: Náuka a život Edity Steinovej 

 

Vydavateľ: Spolok Slovákov v Poľsku, Kraków
Rok vydania: 2017
Jazyk: slovenský
Počet strán: 201
ISBN: 978-83-8111-009-9

--------------------------------------------------------------------------------------

 • Jaromír Feber - Peter Rusnák (eds.): Acta Moralia Tyrnaviensia VII

Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2017
Jazyk: ruský, anglický, český, slovenský
Počet strán: 352
ISBN: 978-80-568-0067-6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Helena Hrehová - Jaromír Feber - Peter Rusnák: Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii

Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2016
Jazyk: slovenský - český- ruský
Počet strán: 244
ISBN: 978-80-8082-960-5


 

 • Dominika Alžbeta Dufferová: Náuka a život Edity Steinovej pod zorným uhlom etiky a morálnej filozofie

Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2016
Jazyk: slovenský
Počet strán: 174
ISBN: 978-80-8082-968-1


 

 • Helena Hrehová - Peter Rusnák (eds.): Acta Moralia Tyrnaviensia VI

Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2015
Jazyk: ruský, anglický, český, slovenský
Počet strán: 210
ISBN: 978-80-8082-873-8


 

 • Helena Hrehová: Spirituálne v existenciálnom alebo o precitnutiach duše

Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2015
Jazyk: slovenský
Počet strán: 292
ISBN: 978-80-8082-851-6 

 • Helena Hrehová (ed.): Acta moralia Tyrnaviensia V. Sociálne idey a spravodlivosť

Vydavateľ: FF TU - Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 2015
Jazyk: slovenský, anglický, český
Počet strán: 208
ISBN: 978-83-7490-781-1

 


 

 • Helena Hrehová: Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte II. (19.–20. storočie a špecifické morálne témy 21. storočia)

Vydavateľ: Masarykova univerzita v Brne
Rok vydania: 2014
Jazyk: slovenský
Počet strán: 282
ISBN: 978-80-210-6768-4


 

 • Peter Rusnák: Čítanie z Heideggera. Divertimento ku komparatívnej etike

Vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 2013
Jazyk: slovenský
Počet strán: 112
ISBN: 978-83-7490-682-1


 

 • Eva Orbanová - Katarína Mária Vadíková - Ondrej Čechvala: Terminológia filozofickej axiológie

Vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 2013
Jazyk: slovenský
Počet strán: 176
ISBN: 978-83-7490-658-6


 

 • Jaromír Feber - Jelena Petrucijová - Tomáš Hauer: Ztraceni v terrapolis. Antropologie - Dromologie - Víra

Vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 2012
Jazyk: český
Počet strán: 172
ISBN: 978-83-7490-544-2


 

 

 • Helena Hrehová a kol.: Etika a kultúra

Vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 2012
Jazyk: slovenský, český
Počet strán: 176
ISBN: 978-83-7490-543-5


 

 • Helena Hrehová: Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte I. (Od jej počiatkov po tridentskú reformu)

Vydavateľ: Masarykova univerzita v spolupráci s FF TU
Rok vydania: 2012
Jazyk: slovenský
Počet strán: 282
ISBN: 978-80-210-5879-8


 

 • H. Hrehová - R. Mon - P. Rusnák: Fenomén krásy v slovanskom myslení

Vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 2011
Jazyk: slovenský, poľský
Počet strán: 244
ISBN: 978-83-7490-434-6


 

 • Katarína M. Vadíková: Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu

Vydavateľ: Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 2011
Jazyk: slovenský
Počet strán: 200
ISBN: 978-83-7490-433-9


 

 • Helena Hrehová - Peter Rusnák (eds.): Acta Moralia Tyrnaviensia IV. Fenomén krásy v reflexii súčasného slovanského myslenia

Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2011
Jazyk: slovenský, český, anglický
Počet strán: 214
ISBN: 978-80-8082-430-3


 

 • Helena Hrehová: Morálna filozofia Jacquesa Maritaina. Reflexie o etike a morálke

Vydavateľ: Spolok Slovákov v Poľsku
Rok vydania: 2011
Jazyk: slovenský
Počet strán: 214
ISBN: 978-83-7490-383-7


 

 • Helena Hrehová a kol.: Transformácia identity človeka v slovenskej spoločnosti

Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2010
Jazyk: slovenský
Počet strán: 196
ISBN: 978-80-8082-357-3


 

 • Helena Hrehová a kol.: Transformácia ľudskej identity v strednej Európe po roku 1990

Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2010
Jazyk: slovenský, český, anglický
Počet strán: 136
ISBN: 978-80-8082-319-1


 

 • Eva Orbanová: Náboženský synkretizmus v hnutí New Age

Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2010
Jazyk: slovenský
Počet strán: 212
ISBN: 978-80-8082-343-6


 

 • Helena Hrehová: Etická rozprava o cnosti a dobrokráse. Aretologicko–filokalistické reminiscencie

Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2009
Jazyk: slovenský
Počet strán: 300
ISBN: 978-80-8082-281-1


 

 • Rusnák, P.: Pravda, veda, symbol. Úvod do myslenia P. A. Florenského

Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2008
Jazyk: slovenský, ruský
Počet strán: 156
ISBN: 978-80-8082-184-5


 

 • Remišová, A.; Hrehová, H. a kol.: Dejiny etického myslenia v Európe a USA

Vydavateľ: Kalligram
Rok vydania: 2008
Jazyk: slovenský
Počet strán: 896
ISBN: 9788081011030


 

 • Helena Hrehová (ed.): Acta Moralia Tyrnaviensia II. Autonómia a autenticita v kontexte morálnej filozofie

Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2007
Jazyk: slovenský, český
Počet strán: 156
ISBN: 80-8082-177-7


 

 • Helena Hrehová (ed.): Acta Moralia Tyrnaviensia I. Ľudská sloboda, hodnoty, cnosti, vzťahy

Vydavateľ: Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 2006
Jazyk: slovenský, český
Počet strán: 216
ISBN: 80-8082-103-8


 

 • Helena Hrehová: Etika - sociálne vzťahy - spoločnosť

Vydavateľ: TYPI UNIVERSITATIS, VEDA
Rok vydania: 2005
Jazyk: slovenský
Počet strán: 337
ISBN: 8022408492