Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Rektorské voľno

Rektor

Trnavskej univerzity v Trnave,

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., udeľuje študentom

Trnavskej univerzity v Trnave 

Rektorské voľno 

vo štvrtok 2. novembra 2017

pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

Zdroj: 
Dekanát FF