Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Školenie novoprijatých študentov

Školenie novoprijatých študentov sa uskutoční 5. 9. 2017

8.00: stretnutie s pracovníčkami študijného oddelenia (1 skupina).

9.00: začiatok školenia

13.00stretnutie s pracovníčkami študijného oddelenia (2 skupina). 

Zdroj: 
Študijné oddelenie FF