Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Slávnostné udeľovanie plakiet Slovenskej historickej spoločnosti

Dňa 27. septembra 2019 o 10.30 hod. sa v aule Pazmaneum na Trnavskej univerzite v Trnave (Univerzitné námestie č. 1) uskutoční slávnostné udeľovanie plakiet Slovenskej historickej spoločnosti. Pri tejto príležitosti na našej akademickej pôde budú ocenené také významné osobnosti, ako Dr. h. c. mult. prof. Richard Marsina. DrSc., prof. PhDr. Jozef Šimončič. CSc. či prof. Étienne Boisserier. Súčasťou slávnostného programu bude aj prezentácia najnovších publikácií z dejín, vydaných Trnavskou univerzitou v Trnave. Celý slávnostný program sa bude konať pod záštitou Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, Tyrnavie – Spolku trnavských historikov Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, Katedry histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Ústavu dejín Trnavskej univerzity v Trnave.  Všetci záujemcovia sú srdečne pozvaní.