Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vedecké interdisciplinárne národné kolokvium Tekutá zodpovednosť na Slovensku - správa

Vážená odborná verejnosť,

pred časom sme Vás srdečne pozvali prihlásiť sa do diskusie vedeckého interdisciplinárneho národného kolokvia Tekutá zodpovednosť na Slovensku, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2019 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Ďakujeme všetkým, ktorí reagovali na naše pozvanie a zaslali nám svoje prihlášky.

Plánovaná diskusia je pilotným vstupom do problematiky Prenos osobnej zodpovednosti ako modernej výhovorky a jeho postmoderného riešenia, v súvislosti s plnením úloh grantu KEGA 008TTU-4/2019 – 2021, v spolupráci dvoch katedier  FFTU v Trnave (garancia, organizácia kolokvia a editácia výstupov): Katedry etiky a morálnej filozofie a Katedry politológie. V prípade tohoročného stretnutia ide o prvotné vymedzenie tém, identifikáciu predmetných káuz a harmonizáciu špecifickej interdisciplinárnej terminológie vzhľadom k prezentovaným záujmom odbornej i laickej verejnosti v oblasti školstva, zdravotníctva, menšín a médií na Slovensku.

Z organizačných dôvodov je prihlasovanie do aktívnej diskusie obmedzené, preto v prípade záujmu o pasívnu účasť, organizátori prosia o dodatočné prihlásenie, avšak najneskôr do 27.9.2019. V prílohách nájdete pozvánku, pokyny k prihláseniu, rámcový program kolokvia a zborník abstraktov.

Publikácia Zborník abstraktov a materiálov pre potreby pilotnej národnej diskusie na tému Tekutá zodpovednosť na Slovensku bude zverejnený na budúci týždeň a v printovej podobe k dispozícii na kolokviu.

S pozdravom

Organizátori kolokvia
Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Prílohy:
Pozvánka
Formulár na dodatočné prihlásenie
Rámcový program
Zborník zaslaných abstraktov
Správa
 

Zdroj: 
Katedra etiky a morálnej filozofie