Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Výber ubytovacích zariadení sa uskutoční už budúci týždeň. Pre tých, čo si nestihli podať žiadosť, bude tretie kolo