Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave