Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vyhlásenie výsledkov volieb do Študentskej rady vysokých škôl

Na základe výsledkov volieb do Študentskej rady vysokých škôl konaných dňa 19.11.2021 boli na funkčné obdobie 2021 – 2024 za členov ŠRVŠ za Trnavskú univerzitu v Trnave zvolení:

Danyil Tsybulko
Timotej Birtus
Dominika Monika Koritková

Trnava, 19. novembra 2021

Dominika Kuchárová, v. r.
predsedníčka volebnej komisie

 

 

Študentskou časťou Akademického senátu TU bola dňa 10.11.2021 za členku ŠRVŠ zvolená:

Nicole Makóová

Trnava, 10. novembra 2021

doc. JUDr. Peter Varga, PhD., v. r.
predseda AS TU