Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Výsledky prijímacej skúšky v študijnom programe psychológia v Mgr. stupni

Prijímacia skúška sa konala 9.6.2021. Počet prijatých uchádzačov bude zverejnený po zasadnutí prijímacej komisie. Prijímacia komisia zasadne 18.6.2021.

Psychológia Mgr.

 

Zdroj: 
Študijné oddelenie FF