Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Výzva: letná škola v RUMUNSKU – rýchly e-konkurz (deadline 12.4.2019)

V rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte, programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, sa uskutoční letná škola s názvom Európska únia na križovatke.

Miesto konania: Sinaia – Bukurešť, Rumunsko
Termín: 8 – 13. júl 2019
Určené pre: študenti všetkých stupňov všetkých denných študijných programov všetkých odborov FFTU
Financovanie: štipendium CEEPUS
Pracovný jazyk: anglický jazyk

Podmienky prihlásenia:

  • záväzné prihlásenie
  • obsah prihlášky: meno, priezvisko, odbor a stupeň štúdia FFTU, krátka motivácia
  • deadline: 12.4.2019
  • adresát: koordinátor CEEPUS: Mgr. Katarína M. Vadíková, PhD. , predmet správy konkurz: letná škola CEEPUS, Rumunsko adresa: katarina.maria.vadikova@truni.sk
  • 15 – 17.4.2019 doručiť prihlášku vytlačenú a podpísanú na Katedru etiky a morálnej filozofie FFTU.

 

Pozvánka na letnú školu (CEEPUS, Rumunsko)