Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2019/2020

1. Dodatočný zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne:

    Príprava predmetov: 23. 09. 2019 (od 8:00) - 24. 09. 2019 (do 7:59) (zverejnené pedagógom)

    Prihlasovanie sa na predmety: 24. 09. 2019 (od 8:00) - 25. 09. 2019 (do 7:59) (prístupné študentom)

    Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 25. 09. 2019 (od 8:00) - 26. 09. 2019 (do 7:59) (zverejnené pedagógom)

    Zverejnenie výsledkov: 26. 09. 2019 (od 8:00) - 27. 09. 2019 (do 7:59) (prístupné študentom)

2. Informácie o povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetoch sú k dispozícii v systéme MAIS - verejný portál: https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais.