Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zoznam navrhnutých kandidátov na voľbu zástupcu študentov TU do ŠR VŠ

Zoznam navrhnutých kandidátov na voľbu zástupcu študentov Trnavskej univerzity v Trnave do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2021-2024

▪ Timotej BIRTUS, Filozofická fakulta

▪ Daniela HRUŠOVSKÁ, Právnická fakulta

▪ Dominika Monika KORITKOVÁ, Filozofická fakulta

▪ Miroslava KUDLOVÁ, Pedagogická fakulta

▪ Annamária MADUNICKÁ, Teologická fakulta

▪ Alexandra MARUNIAKOVÁ, Pedagogická fakulta

▪ Dominika MIKULOVÁ, Teologická fakulta

▪ Danyil TSYBULKO, Filozofická fakulta