Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
23.01.2023

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte TU (25.01.2023)

PROGRAM:

9:00 - 9:15
Otvorenie a príhovor dekana FF TU

9:15 - 9:30
Blok informácií o všeobecných podmienkach uchádzania sa o bakalárske a magisterské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky na Filozofickú fakultu TU

9:30 - 9:50
Mgr. Radoslava Ristovská, PhD.
"Aristokratické vianoce" - katedra histórie

9:55 - 10:15
Prof. PhDr. Eduard Droberjar, PhD.
"Rimania verzus Germáni v 1.-2.storočí" - katedra klasickej archeológie

10:20 - 10:40
PhDr. Pavol Krištof PhD., univer.docent
"Prečo na politike záleží" - katedra politológie

10:45 - 11:00
Blok informácií o všeobecných podmienkach uchádzania sa o bakalárske a magisterské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky na Filozofickú fakultu TU

11:05 - 11:25
Martina Mrázová M.A.
"Toto je koniec sveta? Apokalyptické obrazy v umení od stredoveku do súčasnosti" - katedra dejín a teórie umenia

11:30 - 11:50
Mgr. Jozef Kordoš, PhD.
"Štúdium latinčiny a tradície historickej Trnavskej univerzity" - katedra klasických jazykov

11:55 - 12:15
Mgr. Lenka Diener PhD., Mgr. Martin Fero, PhD.
"Realizácia sociologického výskumu: štúdium v lavici aj v teréne" - katedra sociológie

12:20 - 12:35
Blok informácií o všeobecných podmienkach uchádzania sa o bakalárske a magisterské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky na Filozofickú fakultu TU

12:40 - 13:00
doc. Mgr. Anton Vydra PhD.
"Konšpirácie a inšpirácie" - katedra filozofie

13:05 - 13:25
Ing. Mgr. Peter Teličák,PhD.
"Nepodložené presvedčenia. Čo majú spoločné Savo, amulety a Soros" - katedra psychológie

13:30
Ukončenie

 

Link na online sledovanie programu DOD (Microsoft Teams)

Program DOD