Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
10.03.2023

Doctorandorum dies 2023

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Vás pozýva na 13. ročník doktorandskej vedeckej konferencie Doctorandorum dies 2023

Miesto konania: miestnosť 3P1

Termín: 15. marca 2023

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave pozýva doktorandov na vedeckú konferenciu s názvom Doctorandorum dies. Konferencia vytvára platformu na komunikáciu a rozvíjanie  teoretických, metodologických a aplikačných poznatkov výskumu. Týmto spôsobom  nadväzuje na kontinuitu predchádzajúcich ročníkov doktorandských konferencii na našej fakulte. Cieľom konferencie je zdieľanie aktuálnych výskumných zámerov doktorandov, ako i možnosť diskutovať a polemizovať nad ďalšími možnosťami rozvoja vedy a výskumu.

Základné informácie

Miesto konania
Konferencia doktorandov sa bude konať v miestnosti 3P1 (3. poschodie) na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, Trnava.

Dátum a spôsob zaslania prihlášky
Prihlášku zasielajte do 8. marca 2023 na emailovú adresu: monika.sturdikova [at] truni.sk

Možnosti prezentovania príspevkov
Príspevky budú prezentované ústne. Čas prezentovania je limitovaný na 15 minút.

program_dd_2023_final.pdf

Zborník
Z doktorandskej konferencie bude vydaný elektronický recenzovaný zborník a zverejnený na stránke Filozofickej fakulty TU. Príspevky do zborníka je potrebné zaslať na emailovú adresu: monika.sturdikova [at] truni.sk najneskôr do 31. marca 2023. Pokyny pri písaní príspevku do zborníka sú uvedené v ďalšom dokumente.

Vedecký a organizačný výbor konferencie
doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik
doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., univer. prof.
doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.

Informácie budú priebežne aktualizované na webovej stránke Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Dokumenty

Prihláška

Pokyny

 

Otvoriť obrázok

Otvoriť obrázok

Otvoriť obrázok