Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
06.03.2024

Doctorandorum dies 2024

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Vás pozýva na 14. ročník doktorandskej vedeckej konferencie Doctorandorum dies 2024.

Termín: 13. marca 2024, miestnosť 3P1

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave pozýva doktorandov na vedeckú konferenciu s názvom Doctorandorum dies. Konferencia vytvára platformu na komunikáciu a rozvíjanie  teoretických, metodologických a aplikačných poznatkov výskumu. Týmto spôsobom  nadväzuje na kontinuitu predchádzajúcich ročníkov doktorandských konferencii na našej fakulte. Cieľom konferencie je zdieľanie aktuálnych výskumných zámerov doktorandov, ako i možnosť diskutovať a polemizovať nad ďalšími možnosťami rozvoja vedy a výskumu.

Základné informácie

Miesto konania
Konferencia doktorandov sa bude konať v miestnosti 3P1 (3. poschodie) na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, Trnava.

Dátum a spôsob zaslania prihlášky
Prihlášku zasielajte do 29. februára 2024 na emailovú adresu: monika.sturdikova [at] truni.sk

Možnosti prezentovania príspevkov
Príspevky budú prezentované ústne. Čas prezentovania je limitovaný na 15 minút.

Program konferencie

Zborník
Z doktorandskej konferencie bude vydaný elektronický recenzovaný zborník a zverejnený na stránke Filozofickej fakulty TU. Príspevky do zborníka je potrebné zaslať na emailovú adresu: monika.sturdikova [at] truni.sk najneskôr do 31. marca 2024. Pokyny pri písaní príspevku do zborníka sú uvedené v ďalšom dokumente.

Vedecký a organizačný výbor konferencie:
doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik
prof. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.  
doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.

Informácie budú priebežne aktualizované na webovej stránke Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Dokumenty

Pozvánka

Prihláška

Pokyny