Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
14.01.2024

DOD 2024

9.00-9.15      Otvorenie a príhovor dekana FF TU                                                                                       

9.15-9.30      Blok informácií o všeobecných podmienkach uchádzania sa o bakalárske, magisterské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky na FF Trnavskej univerzity v Trnave                                                                       

9.30-9.50      Mgr. Michal Franko, PhD., univer.doc. (Katedra histórie): "Právo výčapu alkoholických nápojov v malokarpatských mestách"                                                                        

9.55-10.15    Prof. PhDr. Eduard Droberjar, PhD. (Katedra klasickej archeológie): "Hroby a poklady Rimanov a Germánov na Slovensku"                                                                               

10.20-10.40  Mgr. Marcel Martinkovič PhD., univer.doc. (Katedra politológie): "Volebné systémy a mágia čísiel"                                                                   

10.45-11.00  Blok informácií o všeobecných podmienkach uchádzania sa o bakalárske, magisterské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky na FF Trnavskej univerzity v Trnave                                                                                    

11.05-11.25  Martina Mrázová M.A. (Katedra dejín a teórie umenia): "Posledné obrazy: Eschatológia a Apokalypsa v stredoveku a dnes"                                                                                

11.30-11.50  Mgr. Michal Zvarík PhD. (Katedra filozofie): "Kynická filozofia a súčasnosť"                                                                                

11.55-12.15  Mgr. Lenka Diener PhD., Mgr. Martin Fero PhD. (Katedra sociológie):  "Sociológia v teréne: za hranicami tabuliek a grafov"                                                                                

12.20-12.40  doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. (Katedra psychológie):  "Príčiny a dôsledky šírenia dezinformácií"                                                                          

12.45-13.00  Blok informácií o všeobecných podmienkach uchádzania sa o bakalárske, magisterské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky na FF Trnavskej univerzity v Trnave                                                                                    

13.05-13.25  Mgr.Katarína Karabová PhD. (Katedra klasických jazykov): "Latinčina, známa neznáma"                                                                         

13.30            Ukončenie                                                                                          

 

Link na online sledovanie programu DOD (Microsoft Teams)