Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
05.09.2023

Dodatočný zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2023/2024

 1. Dodatočný zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne:
    
  Príprava predmetov:
  11.09.2023 (od 8:00) - 12.09.2023 (do 7:59)
  (zverejnené pedagógom)
    
  Prihlasovanie sa na predmety:
  12.09.2023 (od 8:00) - 13.09.2023 (do 7:59)
  (prístupné študentom)
    
  Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek:
  13.09.2023 (od 8:00) - 14.09.2023 (do 7:59)
  (zverejnené pedagógom)
    
  Zverejnenie výsledkov:
  14.09.2023 (od 8:00) - 14.09.2023 (do 15:30)
  (prístupné študentom)
    
 2. Informácie o povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetoch sú k dispozícii v systéme MAIS - verejný portál:
  https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais