Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
07.12.2022

Dodatočný zápis výberových predmetov na letný semester akademického roka 2022/2023

Dodatočný zápis výberových predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2022/2023

 1. Dodatočný zápis výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne:
  Príprava predmetov: 19.12.2022 (od 8:00) - 20.12.2022 (do 7:59)
  (zverejnené pedagógom)
  Prihlasovanie sa na predmety: 20.12.2022 (od 8:00) - 22.12.2022 (do 7:59)
  (prístupné študentom)
  Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 22.12.2022 (od 8:00) - 23.12.2022 (do 7:59)
  (zverejnené pedagógom)
  Zverejnenie výsledkov: 23.12.2022 (od 8:00) - 24.12.2022 (do 7:59)
  (prístupné študentom)

   

 2. Informácie o povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetoch sú k dispozícii v systéme MAIS - verejný portál:
  https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais