Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
06.06.2022

Dr. M. Kozelková školila pedagógov na New Bulgarian University v Bulharsku

V dňoch 24. až 29. mája 2022 sa Dr. Mária Kozelková z kat. psychológie zúčastnila programu Erasmus + na New Bulgarian University v mestách Sofia a Plovdiv. Hlavným cieľom bolo školenie pedagógov, psychológov a iných odborníkov na témy:

  • Vývinovopsychologické základy v kontexte Montessori pedagogiky
  • Neurodiverzita v školskom prostredí (primárne so zameraním na diagnózy ADHD a ASD) a možnosti podporného a terapeutického vedenia v Montessori triedach

New Bugarian University ponúka postgraduálne vzdelávanie v rámci Centra kontinuálnych edukačných programov a certifikovaných kurzv. Zaujímavá je organizácia a fungovanie tohto Centra. Pobočky má vo viacerých mestách v celom Bulharsku, kde univerzita poskytuje priestory a svojho zamestnanca ako koordinátora aktivít. Pobočky vznikli a vznikajú podľa potrieb praxe a v súlade so vzdelávacími možnosťami, ktoré môže ponúknuť univerzita. Ďalej v ňom spolupracujú ďalší odborníci z praxe, v závislosti od konkrétneho zamerania kurzu. Centrá kooperujú s ďalšími domácimi i zahraničnými univerzitami a inštitúciami. Takéto fungovanie univerzitných centier prepája vedeckú a praktickú oblasť vzdelávania, čo je inšpiratívne aj pre Trnavskú univerzitu.