Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
09.03.2017

Katedra psychológie súčasťou platformy SSS21

Pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny 7. marca 2017 bola na pôde Kúpeľov Bojnice predstavená platforma SSS21 - Slovak Smart Spa for 21 century.  Cieľom platformy je zvyšovanie kvality života odliečených onkologických pacientov (cancer survivors) pomocou inovatívnych postupov, založených na multidisciplinárnej a transdisciplinárnej spolupráci podnikateľského sektora s akademickou sférou. Členmi platformy sú Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trnavská univerzita v Trnave, Žilinská univerzita v Žiline, Biomedicínske centrum SAV, Kúpele Bojnice a Nadácia Výskum rakoviny.

Prvou spoločnou aktivitou novovzniknutej platformy ´Slovak Smart Spa for 21th century´ bolo minisympózium, na ktorom lídri vedeckých tímov z univerzít a Slovenskej akadémie vied predstavili možnosti transdisciplinárnej spolupráce. 

 

Výskumný tím z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity bude v rámci pripravovaného výskumného projektu komplexnej onkologickej rehabilitácie zabezpečovať psychologickú intervenciu, psychodiagnostiku a skúmať analýzu efektu logoterapeutickej intervencie na zmeny psychologických, fyziologických a zdravotných ukazovateľov.