Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
18.02.2017

Medzinárodné umelecko-historické sympózium SandrArt

V dňoch 14. – 15. 2. 2017 a konal 2. ročník medzinárodného umelecko-historického sympózia SandrArt pod záštitou Katedry dejín a teórie umenia FF TU. Pozvanie naň prijala európska kapacita v oblasti dejín umenia docent Ivan Foletti, ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedúci Centra rano-stredovekých štúdií Masarykovej univerzity v Brne a súčasne je členom Katedry dejín umenia na Univerzite v Lausanne vo Švajčiarsku. Jeho excelentná prednáška na tému „Predmety: obraz a telo – živá skúsenosť 400-1200 n. l.“ priniesla nielen odborné obohatenie pre študentov a pedagógov, ale i osobnú skúsenosť s tak inšpiratívnou osobnosťou akou doc. Foletti určite je. Druhý deň sympózia bol venovaný študentskej konferencii, na ktorej sa okrem dvoch domácich študentov predstavili najmä študenti z Masarykovej univerzity v Brne, z Palackého univerzity v Olomouci a z Prešovskej univerzity.