Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
25.04.2021

Okrúhle jubileum prof. M. Novotnej

Dňa 26. 4. 2021 sa dožíva Dr. h. c. prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., emeritná profesorka okrúhleho životného jubilea. Vedenie FF TU v Trnave spolu so všetkými zamestnancami jej touto cestou želá pevné zdravie a veľa lásky. Ad multos annos!