Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
12.09.2022

Oznam pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia Filozofickej fakulty TU

Začiatok výučby zimného semestra v akad. roku 2022/2023 je 19.09.2022.

Študenti denného štúdia sa riadia rozvrhom zverejneným na stránke fakulty.
Externí študenti si začiatok výučby sledujú na webovej stránke príslušnej katedry.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 bude 19.09.2022 o 9:00 hod. Veni Sancte a následne o 11:00 hod. Slávnostná akadémia pri príležitosti 30. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v sále Marianum, Arcibiskupský úrad, J. Hollého 9/A, Trnava.
/ účasť študentov denného štúdia na tejto akadémii je povinná /

20.09.2022 sa bude konať slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka denného štúdia
Stretnutie študentov dennej formy štúdia je na fakulte o 8:00 hod.

 

Študenti študijného programu:
psychológia

08:00 hod. - miestnosť 1A1 - prezentácia, nácvik na imatrikuláciu

09:30 hod. - Imatrikulácia

10:30 hod. - úvodná inštruktáž - stretnutie študentov s osobami zodpovednými za študijný program v miestnosti 5A1 - psychológia

 

Študenti študijných programov:
dejiny a teória umenia, história, klasická archeológia, filozofia, politológia, sociológia

08:00 hod. -  úvodná inštruktáž - stretnutie študentov s osobami zodpovednými za študijný program v miestnostiach: dejiny a teória umenia - 4P2, história - 5S1, klas. archeológia - 4S3, filozofia - 4S4, politológia - 4P2, sociológia - 4P1

10:30 hod. -  miestnosť 1A1 - prezentácia, nácvik na imatrikuláciu

12:00 hod. -  Imatrikulácia

 

Stretnutie zahraničných študentov:

12:45 hod. - štúdium na Filozofickej fakulte TU v Trnave - stretnutie zahraničných študentov s prodekankou pre študijné a sociálne veci a zástupcom za Študentskú radu TU v miestnosti 1A1

 

Upozornenie

Na imatrikuláciu sa vyžaduje malé spoločenské oblečenie.
Účasťou na imatrikulácii vyjadrujete súhlas s vytvorením fotodokumentácie.