Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
17.05.2023

Pokyny pre študentov končiacich ročníkov FF TU v Trnave k 1. a 2. termínu opravných štátnych skúšok

 1. Podľa Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave čl. 16 odst. 7 a 8, ak študent v niektorom predmete štátnej skúšky neprospel, môže každý predmet štátnej skúšky opakovať dva razy. Medzi predmety štátnej skúšky patrí aj obhajoba záverečnej práce.  Študent má právo si zvoliť vykonanie opravnej štátnej skúšky v príslušnom alebo nasledujúcom akademickom roku.
    
 2. Opravenú záverečnú prácu je potrebné najneskôr 2 dni vopred pred  uvedeným termínom nahrať do Evidencie záverečných prác (ďalej EZP).  
    
  a) prvý termín: 31.05.2023
    
  b) druhý termín: 04.08.2023
    
 3. Študenti sa prihlásia na 1. a 2. opravný termín štátnej záverečnej skúšky prostredníctvom „prihlášky na štátnu záverečnú skúšku“ u študijnej referentky p. Zlaty Cisárovej na e-mailovú adresu: zlata.cisarova [at] truni.sk. Prihlášku na 1. termín opravných štátnych skúšok je potrebné odoslať najneskôr do 31. mája 2023, na 2. termín opravných štátnych skúšok do 04. augusta 2023.

 

Pokyny

Prihláška na štátnu skúšku

Opravné termíny štátnych skúšok

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave

V Trnave, 15. mája 2023