Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
29.09.2022

Ponuka aktuálneho stážového programu na Mestskom úrade v Hlohovci

Tak, ako nám v rámci mestského úradu záleží na rozvoji nášho mesta, rovnako nám záleží aj na študentoch, ktorým chceme dať príležitosť, aby sa počas svojho štúdia mohli čo najintenzívnejšie zapojiť do nášho tímu či už na Mestskom úrade alebo v Mestskom kultúrnom centre Hlohovec.

Hľadáme vysokoškolských študentov a študentky bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho alebo doktorandského štúdia, mladých, aktívnych a motivovaných ľudí, ktorí chcú počas zimného semestra v akademickom roku 2022/2023 rozvíjať a rozširovať svoje praktické zručnosti.

Prečo stážovať u nás?

Napriek tomu, že stáž nie je platená, ide o kreatívnu a  zaujímavú prácu, vďaka ktorej študenti nadobudnú reálne pracovné zručnosti, rozšíria si oblasť svojho poznania, bližšie sa oboznámia s fungovaním mestského úradu či kultúrneho centra a budú mať možnosť spolupodieľať sa na rozvoji a zveľaďovaní mesta prostredníctvom účasti na každodenných úlohách a procesoch.

Pre koho je stáž určená?

Stáž je určená pre študentov vysokých škôl študujúcich na všetkých troch stupňoch štúdia.

Ako prebieha stážový program u nás?

 1. Stáž prebieha na jednotlivých odboroch na Mestskom úrade v Hlohovci a v Mestskom kultúrnom centre Hlohovec podobu 3 mesiacov (od októbra do decembra 2022).
 2. Konkrétne podmienky výkonu stáže budú dohodnuté s vybranými uchádzačmi individuálne.
 3. Možnosť organizovať si pracovný čas (flexibilný pracovný čas).
 4. Po ukončení stáže študenti získajú potvrdenie o jej absolvovaní.

Stáž ponúkame v dvanástich oblastiach v rámci ôsmich odborov:

 1. inovatívne projekty mesta,
 2. príprava európskych projektov,
 3. práca s priestorovými dátami,
 4. oblasť stavebného poriadku,
 5. odbor právny,
 6. spolupráca s materskými a základnými školami,
 7. produkcia v Mestskom kultúrnom centre Hlohovec,
 8. vizuálna komunikácia,
 9. behaviorálny projekt pre životné prostredie.

Ako sa prihlásiť na stáž?

Životopisy a motivačné listy je potrebné poslať do 30. septembra 2022 na e-mailovú adresu staze [at] hlohovec.sk.

Všetky informácie o aktuálnom stážovom programe nájdete na webovej stránke mesta Hlohovec.