Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
07.03.2022

Ponuka stážového programu na Mestskom úrade v Hlohovci a v Mestskom kultúrnom centre Hlohovec v rámci letného semestra 2022

Stáž sa uskutoční v mesiacoch apríl – jún 2022.

Počas letného semestra ponúkame Vašim študentom stať sa súčasťou nášho tímu a získať praktické skúsenosti.
Napriek tomu, že stáž nie je honorovaná, pôjde o zaujímavú prácu, vďaka ktorej študenti nadobudnú reálne pracovné zručnosti, rozšíria si oblasť svojho poznania, bližšie sa oboznámia s fungovaním mestského úradu či kultúrneho centra a budú mať možnosť spolupodieľať sa na rozvoji a zveľaďovaní mesta prostredníctvom účasti na každodenných úlohách a procesoch.

Pre koho je stáž určená?
Stáž je určená pre študentov vysokých škôl študujúcich na všetkých troch stupňoch štúdia.

Ako to bude prebiehať?
Stáž prebieha na jednotlivých odboroch na Mestskom úrade v Hlohovci a v Mestskom kultúrnom centre Hlohovec od apríla do júna 2022.
Konkrétne podmienky výkonu stáže budú dohodnuté s vybranými uchádzačmi individuálne.

Ako sa prihlásiť?
Svoje životopisy a motivačné listy posielajte do 28. marca 2022 na e-mailovú adresu staze [at] hlohovec.sk

Viac informácií o aktuálnom stážovom programe nájdete na stránke mesta www.hlohovec.sk/kariera.html
alebo na Facebooku Mesta Hlohovec.

Stáž ponúkame v trinástich oblastiach v rámci ôsmich odborov:

Odbor stratégie:

 • Inovatívne projekty mesta
 • Príprava európskych projektov

Odbor komunikácie a vonkajších vzťahov

 • Sociálne médiá

Odbor majetku mesta

 • Práca s priestorovými dátami

Odbor výstavby:

 • Oblasť stavebného poriadku

Odbor právny a klientskych služieb

 • Právna oblasť
 • Priestupkové a správne konanie
 • Slobodný prístup k informáciám
 • Ochrana osobných údajov – GDPR v praxi

Odbor školstva:

 • Spolupráca s materskými a základnými školami

Odbor ekonomický:

 • Oblasť exekúcií

Mestské kultúrne centrum Hlohovec:

 • Produkcia v rámci Mestského kultúrneho centra Hlohovec
 • Vizuálna komunikácia – grafička/grafik