Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
27.09.2019

Prvá škola archeológie pod vodou

V týždni od 23. do 27. septembra 2019 prebehla na Seneckých jazerách Škola archeológie pod vodou, ktorá je prvým podujatím tohto druhu na Slovensku. Účastníci sa pod vedením chorvátskych lektorov učili dokumentovať nálezové situácie. Archeológovia z Chorvátska robia celoročne prieskumy v Jadranskom mori, preto bol aj pre nich výskum v riekach novou výzvou. Totiž viditeľnosť v našich riekach je oveľa nižšia, a dokumentácia je niekedy náročnejšia ako v mori.
Spolupráca medzi klasickými archeológmi a potápačmi, ktorí sa taktiež zúčastnili školenia, priniesla osoh obom stranám. Do budúcnosti sa počíta s ich intenzívnejším zapojením do archeologického výskumu pod vodou. Korytá slovenských riek či dná jazier majú totiž veľký potenciál. A keďže sa im dodnes nevenovala takmer žiadna pozornosť, predstavujú neprebádanú oblasť našej minulosti.
Katedra klasickej archeológie FF TU v Trnave, ktorá školenie organizovala spolu s Archeologickým ústavom SAV v Nitre pripravuje príručku pre kolegov ako postupovať pri objavoch pod vodou. Okrem toho sa na spoločnom projekte venujú dokumentácii drevených konštrukcií na Váhu.

O priebehu školenia ako aj o aktivitách Katedry klasickej archeológie na výskume pod vodou porozprávala v Ranných správach RTVS Dr. Miroslava Daňová. Záznam rozhovoru si od 11 minúty môžete pozrieť na: 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/199062