Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
17.04.2018

Súťaž o najlepšiu filozofickú študentskú esej 2018

Naša katedra filozofie a občianske združenie Schola Philosophica organizujú každoročne súťaž o najlepšiu filozofickú esej pre študentov gymnázií. Tento rok bola súťaž venovaná téme: "To, čo nás ženie dopredu, sú predstavy." Na základe rozhodnutia odbornej poroty, ktorá kontrolovala a vyhodnocovala splnenie podmienok súťaže a ocenenie esejí prihlásených do súťaže, KF FF TU v Trnave vyhlásila výsledky, podľa ktorých: 1. miesto obsadili Mária Demková (Gymnázium Šrobárova 1, Košice) za esej: "Viete si predstaviť..." a Roman Pikulík (Arcibiskupské gymnázium biskupa Pavla Jantauscha v Trnave) za esej "Role of imaginings in our lives". 2. miesto Andrej Jurga (Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany) za esej: "Kreativita, jedinečná ľudská vlastnosť...". 3. miesto Klára Ligačová, Ján Pastorek (Gymnázium Turzovka) za esej "Ako ľudia sa stále o niečo usilujeme..." a Samuel Harvan (Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Skalická cesta 1, Bratislava) za esej: "Esencia, hnací motor...". Porota hodnotila odbornú, obsahovú, ale aj jazykovú úroveň esejí. Hodnotenie zohľadňovalo aktuálnosť, invenciu a nový náhľad na problematiku, argumentačné postupy a jazykový prejav účastníkov. S radosťou konštatujeme, že množstvo a kvalita prihlásených prác sa z roka na rok zvyšuje, čo dokumentuje záujem mladých ľudí o kreatívne i kritické písanie. Dnes, 18. apríla 2018 boli výhercovia súťaže ocenení a výhercovia, ktorí získali knihy OZ Schola Philosophica, získali aj možnosť zúčastniť sa týždňovej stáže na katedre, ktorú práve realizujú. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a ostatným zúčastneným prajeme veľa trpezlivosti a tvorivosti pre ďalšie písanie.

Text a fotografie: doc. L. Tkáčik.