Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
04.12.2017

Výskum vo Vatikánskom tajnom archíve

 

V dňoch 19. až 26. novembra 2017 vycestovali do Vatikánu pedagógovia katedry histórie prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., a doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., za účelom výskumu vo Vatikánskom tajnom archíve (Archivio Segreto Vaticano). Cieľom výskumu, ktorý sa zameriava na slovacikálne pramene v stredovekých aj novovekých fondoch vo Vatikánskom tajnom archíve a vo Vatikánskej knižnici, je získať historický pramenný materiál, ktorý predstaví dôležité aspekty vzťahov medzi Svätou stolicou a Uhorským kráľovstvom (osobitne územím dnešného Slovenska – Ostrihomská, Nitrianska a Jágerská diecéza), ako aj inštitúciami v krajine.

Študijný pobyt je súčasťou dlhodobého systematického výskumu slovenských dejín, ktorý katedra histórie Filozofickej fakulty TU v Trnave realizuje už od roku 2006.  Jeho výsledkom je niekoľko vydaných edícií slovacikálnych prameňov, ktoré jediné môžu predstaviť reálny obraz našej krajiny so všetkými zákonitosťami a vzťahmi.

Výskum je realizovaný na základe grantu APVV Rímska kúria a Uhorské kráľovstvo v komunikačnej interakcii v stredoveku (s osobitným zreteľom na územie dnešného Slovenska), ktorý si kladie za cieľ systematicky skúmať tieto pramene vo Vatikánskom tajnom archíve, a na ich základe chce prezentovať základné  komunikačné a funkčné vzťahy medzi Svätou stolicou, jej inštitúciami a Uhorským kráľovstvom. 

Edície slovacikálnych prameňov z Vatikánskeho tajného archívu, ktoré doteraz vyšli:

SEDLÁK, Vincent (ed.). Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus I. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332 – 1337. Slovenský historický inštitút v Ríme - Trnavská univerzita v Trnave, 2008, 236 s., ISBN 978-80-8082-186-9.

RÁBIK, Vladimír (ed.). Monumenta Vaticana Slovaciæ. Tomus II : Registra supplicationum ex actis pontificum Romanorum res gestas Slovacas illustrantia: Volumen 1 (1342-1415). Slovenský historický ústav v Ríme - Trnavská univerzita v Trnave, 2009, 341 s., ISBN 978-80-8082-302-3.

MAREK, Miloš (ed.). Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus III. Registra Vaticana ex actis Clementis papae VI. res gestas Slovacas illustrantia. Volumen 2 (1342 - 1352). Slovenský historický inštitút v Ríme - Trnavská univerzita v Trnave, 2010, 368 s., ISBN 978-80-8082-427-3.

RÁBIK, Vladimír (ed.). Monumenta Vaticana Slovaciæ. Tomus IV : Camera apostolica 1 (Libri formatarum 1425-1524). Slovenský historický ústav v Ríme - Trnavská univerzita v Trnave, 2014, 317 s., ISBN 978-80-8082-821-9.

MAREK, Miloš (ed.). Monumenta Vaticana Slovaciæ. Tomus III. Registra Vaticana ex actis Innocentii papae VI. Res gestas Slovaciae illustrantia. Volumen 3 (1352 – 1362). Slovenský historický inštitút v Ríme - Trnavská univerzita v Trnave, 2015, 320 s., ISBN 978-80-8082-822-6.

 

Text: doc. Z. Lopatková.