Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
18.04.2024

Zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2024/2025

 1. Predzápis a zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne:
   
  Predzápis
  Prípravy predmetov: 06.05.2024 (od 8:00) - 09.05.2024 (do 7:59)
  (zverejnené pedagógom)
  Prihlasovanie sa na predmety: 09.05.2024 (od 8:00) - 16.05.2024 (do 7:59)
  (prístupné študentom)
  Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 16.05.2024 (od 8:00) - 20.05.2024 (do 7:59)
  (zverejnené pedagógom)
  Zverejnenie výsledkov predzápisu: 20.05.2024 (od 8:00) - 22.05.2024 (do 7:59)
  (prístupné študentom)
   
  Zápis
  Príprava predmetov: 22.05.2024 (od 8:00) - 24.05.2024 (do 7:59)
  (zverejnené pedagógom)
  Prihlasovanie sa na predmety: 24.05.2024 (od 8:00) - 03.06.2024 (do 7:59)
  (prístupné študentom)
  Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 03.06.2024 (od 8:00) - 06.06.2024 (do 7:59)
  (zverejnené pedagógom)
  Zverejnenie výsledkov: 06.06.2024 (od 8:00) - 07.06.2024 (do 7:59)
  (prístupné študentom)
   
 2. Predzápis má informatívny charakter, v rámci ktorého sa zisťuje záujem študentov o PV a V predmety. Po ukončení predzápisu je nevyhnutné, aby si študent definitívne zvolil PV a V predmety, ktoré sa predzápisom zredukovali o predmety, na ktoré sa nezapísalo dostatočný počet študentov. Predzápisu a zápisu sa zúčastňujú len študijné programy, ktoré majú PV a V predmety.
   
 3. Informácie o povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetoch sú k dispozícii v systéme MAIS - verejný portál: https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais.

 

PDF