Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Nové publikácie z produkcie FF TU v Trnave

Prinášame prehľad najnovších publikácií z produkcie vydavateľstva FF TU v Trnave. Všetky knižné tituly si môžete objednať, alebo kúpiť priamo na Oddelení vedy, výskumu a edičnej činnosti.

Dominika Alžbeta Dufferová: Náuka a život Edity Steinovej. http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/nauka-zivot-edity-steinovej

Jaromír Feber, Peter Rusnák (eds.): Acta Moralia Tyrnaviensia VII. http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/acta-moralia-tyrnaviensia-vii

Ingrid Halászová - Erik Hrnčiarik (eds.): Portrét v toku dejín. http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/portret-v-toku-dejin

Erik Hrnčiarik: Bone and Antler Artefacts from the Roman fort at Iža. http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/bone-and-antler-artefacts-roman-fort-iza

Pavol Jakubčin: Kláštor Cistercitov v Špišskom Štiavniku. http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/klastor-cistercitov-v-spisskom-stiavniku

Júlia Kotrusová: Dejiny Premonštrátskeho kláštora sv. Jána Krstiteľa v Jasove v stredoveku. http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/dejiny-premonstratskeho-klastora-sv-jana-krstitela-v-jasove-v-stredoveku

Miloš Marek: Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku. http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/slovnik-stredovekej-novovekej-latinciny-na-slovensku

Marian Špajdel (ed.): Acta Psychologica Tyrnaviensia 21. http://ff.truni.sk/zborniky-casopisy/acta-psychologica-tyrnaviensia-21

Henrieta Žažová: Stredoveké premonštrátske kláštory v slovenskej časti územia bývalého Ostrihomského arcibiskupstva. http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/stredoveke-premonstratske-klastory-v-slovenskej-casti-uzemia-byvaleho